Propozycje SMK do planu rozwoju miejscowości Kiełpino

Priorytety w zakresie infrastruktury

Utwardzenie dróg:

 1. Tranzyt z sąsiednimi miejscowościami
  – ul. Energetyków w kierunku Mezowa (połączenia z miejscowością Mezowo)
  – ul. Raduńska w kierunku Hopowa / Wyczechowa (połączenie z DK nr 20 w Hopowie i w Wyczechowie, najkrótsze połączenie z OMT)

 2. Drogi łączące inne drogi o wyższym poziomie
  – ul. Starowiejska w Lesznie – połączenie ul. Starowiejskiej w Lesznie z ul. Kartuską
  – ul. Orzeszkowej – połączenie ul. Szkolnej z ul. Starowiejską
  – ul. Piaskowa/Żwirowa – połączenie ul. Szkolnej z Kartuską
  – ul. Szeroka oraz ul. Sucharskiego/Kolejowa lub ul. Piłsudskiego/Kolejowa – dojazd do dworca od strony wschodniej
  – ul. Leśna (Mezowo) – połączenie ul. Osiedlowej z ul. Długą

Podniesienie standardu istniejących dróg z największym natężeniem ruchu:

 1. ul. Osiedlowa w odcinku od ul. Długiej do ul. Raduńskiej
 2. ul. Szkolna w całym odcinku

Utwardzenie pozostałych dróg publicznych:

Konieczne jest określenie parametrów wskaźnika ważności dróg (np. ilości mieszkańców danej ulicy, ilości budynków przy danej ulicy, długość ulicy, ilość skrzyżowań z innymi drogami, itp.) i ustalenie na jego podstawie kolejności realizacji. Następnie ocena kosztu i ustalenie harmonogramu realizacji.

Budowa chodników:

 1. Chodnik na ul. Kartuskiej na odcinku od Leszna do ronda.
 2. Chodnik na ul. Długiej na odcinku od stadionu do Mezowa.
 3. Chodnik na ul. Długiej w okolicy marketu Dino (po stronie marketów, w obu kierunkach)
 4. Chodnik na ul. Szkolnej rozpoczynając od szkoły w kierunku ul. Kartuskiej, docelowo na całym odcinku
 5. Chodnik na ul. Osiedlowej na odcinku od ulicy Kartuskiej do ul. Raduńskiej

Budowa parkingu przy stacji kolejowej.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy szkole.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:

 1. Obszar osiedla Rąb (wzdłuż ul. Osiedlowej w kierunku Mezowa)
 2. Obszar ulicy Długiej od centrum w kierunku stadionu
 3. Obszar ulicy Piaskowej

Przejęcie przez gminę dróg prywatnych (dotyczy dróg o dużej użyteczności, konieczne ustalenie warunków przejęcia drogi i kryteriów zasadności)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *