Strategia dla Kiełpina

Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina przystąpiło do opracowania „Strategii dla Kiełpina”.

Urząd Miejski w Kartuzach rozpoczął pracę nad opracowaniem strategii dla gminy Kartuzy na okres 2019-2040. Jesteśmy przekonani, że osoby mieszkające w Kiełpinie najlepiej wiedzą jak powinna wyglądać miejscowość za 20 lat. W związku z tym rozpoczęliśmy przygotowywania do opracowania „Strategii dla Kiełpina”. Przygotowany przez nas dokument będzie zawierał opracowanie obecnego stanu sołectwa Kiełpino w wielu dziedzinach. Zostaną zbadane takie tematy jak: infrastruktura, bezpieczeństwo, kultura, turystyka, rekreacja, sport i edukacja.

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoich potrzeb. Wspólnie opracujemy plan rozwoju w tych obszarach zawierający informację o tym co i jak należy zmienić, aby stan był zadowalający dla wszystkich mieszkańców.

POTRZEBY INWESTYCYJNE KIEŁPINA

Przygotowana Strategia dla Kiełpina będzie przedstawiona przez nas do konsultacji mieszkańcom, a następnie po ich zakończeniu, Zarząd Stowarzyszenia będzie wnioskował do Burmistrza Kartuz o uwzględnienie postawionych tez w strategii gminy Kartuzy.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.