Bezpieczne Kiełpino

Naszym celem jest ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa na drogach w Kiełpinie (w tym ocena zagrożeń), zebranie oczekiwań mieszkańców, ustalenie koniecznych do wykonania inwestycji, które opracujemy i przedstawimy właściwym organom do realizacji.

W ramach programu przygotowaliśmy poniższą mapę, na której nanosimy wszystkie wrażliwe punkty wraz z opisem koniecznych działań.

Prosimy o zapoznanie się z mapą i zgłaszanie uwag!

Legenda kolorystyczna:
– zielony – elementy istniejące w stanie zadowalającym
– pomarańczowy – elementy istniejące wymagające poprawy
– czerwony – elementy nie istniejące