Stop czad

Zatrucia tlenkiem węgla są bardzo często śmiertelne w skutkach. Tlenek węgla jest niewykrywalny przez zmysły człowieka. Mimo tego według badań zleconych przez MSWIA w październiku 2016, aż 53 % respondentów jest przeświadczonych, że można go rozpoznać po zapachu.

W sezonie grzewczym 2017/18 roku zmarło w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla 71 osób, a zimą 2018/19 zatruły się śmiertelnie 52 osoby.

Zagrożony zatruciem jest każdy, kto przebywa w pomieszczeniach lub w budynkach, w których znajdują się urządzenia emitujące spaliny. Między innymi piecyki gazowe z otwartą komorą spalania, kotły węglowe czy kominki.

Ze względu na to, że w powiecie kartuskim głównym rodzajem zabudowy jest zabudowa jednorodzinna, z niezależnymi źródłami ogrzewania, zwykle opartymi na węglu lub gazie, większość mieszkańców jest zagrożona.

Zagrożenie może zostać zmniejszone przez uświadomienie zagrożenia , sposobów przeciwdziałania oraz instalacja systemu wczesnego wykrywania awarii systemu ogrzewania w formie czujnika czadu.

Czujnik czadu chroni przed śmiertelnym w skutkach zatruciem tlenkiem węgla alarmując mieszkańców, wtedy kiedy tlenku węgla przekracza minimalne dopuszczalne stężenie, co pozwala na odpowiednią reakcję.

W ramach prowadzonych działań edukacyjnych Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w konkursie organizowanym przez Powiat Kartuski. W czerwcu 2020 r. zawarliśmy umowę na realizację projektu i otrzymaliśmy środki w kwocie 11.750 zł.

Zadanie polega na przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu zagrożeniu zatruciem tlenkiem węgla. Przygotowaliśmy również konkurs przeznaczony dla mieszkańców powiatu kartuskiego, w którym dostarczymy zwycięzcom 80 czujników czadu.

Zakończenie realizacji projektu – listopad 2020 r.