Wyniki inwentaryzacja dróg sołectwa Kiełpino

Inwentaryzacja została wykonana przez SMK na podstawie przeglądu dokonanego w kwietniu 2023 r.

Rodzaj nawierzchniDrogi wojewódzkieDrogi powiatoweDrogi gminne i prywatneRazem
asfalt1.820 m3.770 m8.130 m13.720 m (24,0%)
płyty / kostka0 m700 m9.020 m9.720 m (17,1%)
grunt0 m680 m32.830 m33.510 m (58,9%)
RAZEM1.820 m5.150 m49.980 m56.950 m (100%)

Drogi wojewódzkie:

ul. Kartuska

Łącznie: 1.820 m – 3,20% wszystkich dróg

Asfalt: 1.820 m – 100%

Drogi powiatowe:

ul. Długa, ul. Osiedlowa – część, ul. Raduńska – część

Łącznie: 5.150 m – 9,04% wszystkich dróg

w tym:

Asfalf: 3.770m (73,20%)

Płyty: 700 m (13,59 %)

Grunt / bruk: 680 m (13,20%)

Drogi gminne i prywatne:

Łącznie: 49.980 m – 87,76% wszystkich dróg

w tym:

Asfalf: 8.130 m (16,27%)

Płyty: 9.020 m (18,05 %)

Grunt / bruk: 32.830 m (65,69%)

Propozycje SMK do planu rozwoju miejscowości Kiełpino

Priorytety w zakresie infrastruktury

Utwardzenie dróg:

 1. Tranzyt z sąsiednimi miejscowościami
  – ul. Energetyków w kierunku Mezowa (połączenia z miejscowością Mezowo)
  – ul. Raduńska w kierunku Hopowa / Wyczechowa (połączenie z DK nr 20 w Hopowie i w Wyczechowie, najkrótsze połączenie z OMT)

 2. Drogi łączące inne drogi o wyższym poziomie
  – ul. Starowiejska w Lesznie – połączenie ul. Starowiejskiej w Lesznie z ul. Kartuską
  – ul. Orzeszkowej – połączenie ul. Szkolnej z ul. Starowiejską
  – ul. Piaskowa/Żwirowa – połączenie ul. Szkolnej z Kartuską
  – ul. Szeroka oraz ul. Sucharskiego/Kolejowa lub ul. Piłsudskiego/Kolejowa – dojazd do dworca od strony wschodniej
  – ul. Leśna (Mezowo) – połączenie ul. Osiedlowej z ul. Długą

Podniesienie standardu istniejących dróg z największym natężeniem ruchu:

 1. ul. Osiedlowa w odcinku od ul. Długiej do ul. Raduńskiej
 2. ul. Szkolna w całym odcinku

Utwardzenie pozostałych dróg publicznych:

Konieczne jest określenie parametrów wskaźnika ważności dróg (np. ilości mieszkańców danej ulicy, ilości budynków przy danej ulicy, długość ulicy, ilość skrzyżowań z innymi drogami, itp.) i ustalenie na jego podstawie kolejności realizacji. Następnie ocena kosztu i ustalenie harmonogramu realizacji.

Budowa chodników:

 1. Chodnik na ul. Kartuskiej na odcinku od Leszna do ronda.
 2. Chodnik na ul. Długiej na odcinku od stadionu do Mezowa.
 3. Chodnik na ul. Długiej w okolicy marketu Dino (po stronie marketów, w obu kierunkach)
 4. Chodnik na ul. Szkolnej rozpoczynając od szkoły w kierunku ul. Kartuskiej, docelowo na całym odcinku
 5. Chodnik na ul. Osiedlowej na odcinku od ulicy Kartuskiej do ul. Raduńskiej

Budowa parkingu przy stacji kolejowej.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy szkole.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:

 1. Obszar osiedla Rąb (wzdłuż ul. Osiedlowej w kierunku Mezowa)
 2. Obszar ulicy Długiej od centrum w kierunku stadionu
 3. Obszar ulicy Piaskowej

Przejęcie przez gminę dróg prywatnych (dotyczy dróg o dużej użyteczności, konieczne ustalenie warunków przejęcia drogi i kryteriów zasadności)

Plany zagospodarowania dla Kiełpina – publiczny wgląd

Urząd Miejski w Kartuzach zawiadamia, że w dniach od 14.12.2021 r. do 12.01.2022 r. będą wyłożone do wglądu plany:

 • fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Długiej
 • fragmentu wsi Kiełpino, centrum
 • fragmentu wsi Mezowo, ul. Piaskowa oraz fragmentu wsi Kiełpino, ul. Wrzosowa

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 10.01.2022 r.

Szczegóły w obwieszczeniu.

Kolejny plan zagospodarowania dla Kiełpina – zawiadomienie o publicznym wyłożeniu

Gmina Kartuzy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

– fragmentu wsi Kiełpino na południe i zachód od Jeziora Dużego

Z planami będzie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w terminie od 14.07.2021 r. do 06.08.2021 r. Dyskusja publiczna zaplanowana jest na 19.07.2021 r. Uwagi można wnosić w terminie do 22.08.2021 r.

Nowe plany zagospodarowania dla Kiełpina – zawiadomienie o publicznym wyłożeniu

Gmina Kartuzy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

fragmentu wsi Mezowo, rejon ulicy Piaskowej oraz fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Wrzosowej

fragmentu wsi Kiełpino pomiędzy linią kolejową a rzeką Radunią

fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Nad Radunią

fragmentu wsi Kiełpino – centrum

fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Długiej

Z planami będzie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w terminie od 14.06.2021 r. do 23.07.2021 r. Dyskusja publiczna zaplanowana jest na 19.07.2021 r. Uwagi można wnosić w terminie do 13.08.2021 r.

Plany inwestycyjne powiatu kartuskiego dotyczące Kiełpina

W dniu 16 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przedstawiciele Stowarzyszenia: prezes Łukasz Grzenkowicz oraz sekretarz Bartosz Kitowski spotkali się z wicestarostą kartuskim Piotrem Fikusem i dyrektorem ZDP Andrzejem Puzdrowskim. W spotkaniu uczestniczył również sołtys Kiełpina Mirosław Paczoska.

Tematem spotkania były perspektywy inwestycyjne dotyczące infrastruktury pod zarządem powiatu kartuskiego znajdującej się na terenie sołectwa Kiełpino.

Omówiono następujące tematy:

Ulica Osiedlowa

 • powiat nie planuje żadnych inwestycji do końca kadencji w 2023 r.
 • jeżeli droga będzie modernizowana, to kompleksowo, czyli krawężniki, dywanik asfaltowy, chodnik, odwodnienia
 • aby przystąpić do realizacji inwestycji konieczne jest zakończenie budowy kanalizacji gminnej w ciągu drogi powiatowej tj. od Maczka do Raduńskiej (ok. 120 m)
 • możliwe jest do wykonania dokumentacja drogi (w 2022 r.) – koszt dokumentacji ok. 70 tys., jeżeli gmina Kartuzy sfinansuje 50% kosztu dokumentacji
 • możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi z FDS w lipcu 2023 r. pod warunkiem, że gmina Kartuzy sfinansuje 50% budowy chodnika / 10% budowy drogi, rozpoczęcie budowy 2024 r.

Ulica Raduńska

 • w kwietniu/maju 2021 r. będzie realizowane utwardzenie drogi dywanikiem asfaltowym na odcinku 250-300 m od ulicy Osiedlowej do bruku
 • odcinek bruku należy do kolei, jednak nie będzie możliwe jego przekazanie do powiatu (a tym samym remont drogi) do czasu zakończenia inwestycji kolejowej (ok. 2023-25 r.)
 • w 2022-23 r. kontynuacja utwardzenia dywanikiem asfaltowym ulicy Raduńskiej na odcinku od torów kolejowych do rzeki

Ulica Długa

 • w 2021 r. kontynuacja budowy chodnika w kierunku Mezowa – do miejsca, do którego jest sporządzona dokumentacja tj. do końca wsi
 • w 2022 r. budowa ciągu pieszo-rowerowego do Mezowa
 • nie przewiduje się budowy progów spowalniających

Rondo na skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Kartuskiej

 • jest projekt budowlany, wniosek o dofinansowanie złożony będzie w lipcu 2021 r., budowa
  rozpocznie się w 2022 r.
 • wraz z budową ronda zostanie położony dywanik asfaltowy na ulicy Długiej od Ronda do centrum
  wsi

Ulica Kolejowa

 • powiat udrożnił starą kanalizację deszczową i wykonał studnie chłonne, co ograniczyło zalewanie
  posesji

Plan zimowego odśnieżania

 • gmina powinna odśnieżać ulicę Osiedlową, ze względu na ekonomię (przy okazji odśnieżania
  dróg gminnych) – tematem będzie zajmował się sołtys Mirosław Paczoska

Strategia dla Kiełpina – lista niezbędnych inwestycji

Przystąpiliśmy do opracowywania listy potrzeb inwestycyjnych dla Kiełpina. Prosimy o zgłaszanie uwag na naszym profilu FB lub w komentarzach. Dokument ma posłużyć do rozmów z samorządem w celu uwzględnienia naszych potrzeb w planach inwestycyjnych gminy.

POTRZEBY INWESTYCYJNE KIEŁPINA

Rondo w 2021 roku?

Informacja przekazana przez radnego powiatowego Andrzeja Bystrona:

Podczas pracy nad budżetem Powiatu Kartuskiego na 2020 rok ustaliłem, że projektowanie ronda w Kiełpinie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW 224 i ul. Długiej jeszcze trwa. Najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2020 zostanie ukończone wraz z pozwoleniem na jego budowę. Następnie do sierpnia 2020 roku Powiat złoży wniosek o dofinansowanie budowy ronda przez Wojewodę z Funduszu Dróg Samorządowych. Gdy dofinansowanie zostanie udzielone – budowa rozpocznie się najwcześniej w 2021 roku.

Projekt ronda w Kiełpinie zostanie sfinansowany przez cztery samorządy

Temat ronda powrócił zaskakująco szybko we wtorkowym spotkaniu (16.04.2019 r.) przedstawicieli czterech samorządów, w którym udział wzięli:

 • starosta Bogdan Łapa wraz z zastępcą Piotrem Fikusem,
 • wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski,
 • burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński,
 • wójt gminy Somonino Marian Kowalewski.

Strony zawarły porozumienie w sprawie sfinansowania w równych częściach projektu budowy ronda.

Po przygotowaniu projektu oraz kosztorysu, których koszt wyniesie ok.
120 000 zł, odbędzie się kolejne spotkanie samorządów w celu ustalenia szczegółów finansowania przedsięwzięcia.

Budowa ronda planowana jest na 2020 rok.

Poniżej zamieszczono rysunki o charakterze poglądowym oraz kopie dokumentów przekazanych na ręce SMK przez Starostę kartuskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie budowy ronda.

http://kartuzy.info/wiadomosc,38756,Cztery-samorzady-sfinansuja-projekt-ronda-w-Kielpinie.html

Zbieramy podpisy pod petycją w sprawie budowy ronda w Kiełpinie

Rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod petycją w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 224 (ul. Kartuska) z drogą powiatową nr DP1924G (ul. Długa) w miejscowości Kiełpino.

Podpis można złożyć online na stronie:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_budowy_ronda_w_kielpinie

Treść petycji znajduje się na stronie:

Petycja w sprawie budowy ronda w Kiełpinie