Petycja w sprawie budowy ronda w Kiełpinie [zrealizowane]

Zbieramy podpisy pod petycją w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 224 (ul. Kartuska) z drogą powiatową nr DP1924G (ul. Długa) w miejscowości Kiełpino.

Podpis można złożyć online na stronie:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_budowy_ronda_w_kielpinie

Treść petycji:


 

Kiełpino, dn. 26.02.2019 r.

Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina
ul. Klonowa 6
83-307 Kiełpino

Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Starosta Kartuski
Bogdan Łapa
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Szanowny Panie Marszałku!
Szanowny Panie Starosto!

P E T Y C J A
w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 224 (ul. Kartuska) z drogą powiatową nr DP1924G (ul. Długa) w miejscowości Kiełpino

Nieustannie rosnący ruch drogowy samochodów osobowych jak i ciężarowych w obrębie wskazanego skrzyżowania jest związany z bardzo dynamicznym rozwojem i rozrastaniem się okolicznych miejscowości (Kiełpina, Mezowa, Somonina, Goręczyna). Jest on przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji, do których dochodzi na tym skrzyżowaniu, w tym licznych wypadków i kolizji – o czym świadczą dane Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

W obrębie skrzyżowania znajduje się szkoła oraz dwa przystanki autobusowe, co powoduje także znaczny ruch pieszych. Przejścia dla pieszych są ulokowane w zbyt małej odległości od skrzyżowania, nie są oznakowane w wystarczający sposób, przez co stanowią duże zagrożenie dla pieszych.

Tworzące się w tym miejscu korki, stanowią dodatkową, dużą uciążliwość dla mieszkańców, którzy chcąc przejechać nawet niewielkie odległości, muszą stać w ogromnych kolejkach – zarówno od strony Kiełpina, jak i od strony Kartuz.

Ruch na skrzyżowaniu będzie stale wzrastał, a dodatkowo w ciągu kilku lat wzrośnie skokowo, w związku z planami przebudowy drogi gminnej Goręczyno-Kiełpino, która będzie bezpośrednio włączała się do drogi wojewódzkiej na tym skrzyżowaniu.

Budowa ronda w tym miejscu jest konieczna ponieważ:

1. Wymusi na kierujących pojazdami zmniejszenie prędkości przy pokonywaniu skrzyżowania, przez co zwiększy się w znacznym stopniu bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.
2. W związku z niższą prędkością samochodów oraz faktem, że na rondzie pojazdy poruszają się w tym samym kierunku, wyeliminowane zostanie najgroźniejsze ryzyko – możliwość zderzenia czołowego pojazdów.
3. Budowa dobrze zaplanowanych przejść dla pieszych zapewni bezpieczeństwo młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom, licznie korzystającym z pobliskich przystanków autobusowych, a także pozwoli na właściwą reakcję kierowców.
4. Upłynni ruch pojazdów na skrzyżowaniu, dając równe prawa wszystkim pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie, co spowoduje wyeliminowanie tworzących się kolejek od strony Kiełpina lub Kartuz (bez potrzeby budowania lewoskrętów).
5. Usprawnienie ruchu i radykalna poprawa bezpieczeństwa w znacznym stopniu wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Jesteśmy zdania, że planowane wybudowanie sygnalizacji świetlnej nie rozwiąże narastających z czasem problemów, nie zwiększy w znacznym stopniu bezpieczeństwa uczestników ruchu i nie poprawi płynności ruchu.

Wyrażamy przekonanie, że jedynie dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian uda się z pewnością zapobiec w przyszłości kolejnym wypadkom oraz wpłynąć na poprawę życia mieszkańców gminy Kartuz i Somonino. Przykładem tego są licznie powstające ronda w innych miejscowościach, które rozwiązują wszystkie wskazane przez nas problemy.

W związku z powyższym wnosimy o zaprzestanie budowy sygnalizacji świetlnej na wskazanym skrzyżowaniu i budowę ronda.

My niżej podpisani
Mieszkańcy gminy Kartuzy, wsi Kiełpino
Mieszkańcy gminy Somonino
Uczestnicy ruchu na drogach:
wojewódzkiej nr 224 i powiatowej DP1924G

Do wiadomości:
Burmistrz Kartuz, Wójt Gminy Somonino, media